(1)
Bergnehr, D. Barnperspektiv, Barns Perspektiv Och Barns aktörskap – En Begreppsdiskussion. NTPK 2019, 5.