(1)
Østerud, S. Hva Kan Norsk Skole lære Av PISA-Vinneren Finland?. NTPK 2016, 2.