(1)
Ludvigsson, A.; Falkner, C. Fritidshem - Ett gränsland I Utbildningslandskapet. NTPK 2019, 5.