(1)
Kvernbekk, T. Evidensbasert Praksis: Utvalgte Kontroverser. NTPK 2018, 4.