(1)
Hohr, H. Estetisk Oppdragelse Og Kunst. NTPK 2015, 1.