(1)
Haugset, A. S. Åpne Barnehager Som Rekrutteringsarena for ordinær Barnehage. NTPK 2016, 2.