[1]
Franck, K. 2018. «Hun er ikke så flink til å dele» En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 4, (jun. 2018). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.958.