[1]
Tangen, T., Madsen, A.A. og Løhre, A. 2018. Pedagogikkfagets kraft for lærerstudenter i profesjonsutdanningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 4, (mai 2018). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.892.