[1]
Lund, A.B. 2018. En studie av læreres forståelse av mangfoldsbegrepet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 4, (jun. 2018). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.608.