[1]
Wistrøm, Øyvind og Madsen, J. 2018. Democracy and science: two sides of the same coin?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 4, (mai 2018). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.559.