[1]
Skeie, G. 2023. Etiske verdier og eksistensiell utforskning: Hvordan kan skolens religions- og livssynsundervisning arbeide med bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 9, (mar. 2023). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.4039.