[1]
Faldet, A.-C., Somby, H.M., Haug, P. og Sørensen, L.H. 2022. Leder: Inkluderende utdanning og oppvekstmiljø . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 8, (aug. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3955.