[1]
Løvlie, L. 2022. Akademisk dygd og politikkens fravær. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 8, (feb. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3755.