[1]
Lindholm, M. 2022. Tenkning som m√łteplass mellom taushet og tale . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 8, (jun. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3720.