[1]
Kulbrandstad, L.I. og Kvammen, P.I. 2022. Læreroppfatninger om språkstøttende fagundervisning i språklig heterogene klasser. En kasusstudie. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 8, (apr. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3666.