[1]
Torjussen, L.P. 2021. Interessant og tankevekkende om nysgjerrighetens kår i dagens samfunn. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 7, (nov. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3543.