[1]
Amundsen, M.-L., Kielland, A. og Møller, G. 2022. School refusal and school-related differences among students with and without diagnosis. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 8, (feb. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3514.