[1]
Vesterdal, K. 2022. ‘De må våkne litt!’ Lærerperspektiver på global læring i den videregående skolen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 8, (feb. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3490.