[1]
Matre, M.E. 2022. Speech-to-Text Technology as an Inclusive Approach: Lower Secondary Teachers’ Experiences. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 8, (aug. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3436.