[1]
Hausstatter, R. og Snipstad, Øyvind 2022. Om empiriske nivåer i forskning på inkludering. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 8, (aug. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3414.