[1]
Danielsen, F. 2022. Skolelivskvalitet under implementering av samundervisning og iPad. En longitudinell casestudie av erfaringene til elever med spesialundervisning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 8, (aug. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3403.