[1]
Hermstad, I.H., Smedsrud, J. og Hybertsen, I.D. 2022. Forståelser av de sårbare elevene under koronapandemien: Fra inkluderende praksis i klasserom til mulighetsrom?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 8, (aug. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3386.