[1]
Ackesjö, H. og Dahl, M. 2022. Pedagogisk takt i fritidspedagogisk undervisning. En välregisserad dans mellan lärare och elever. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 8, (mar. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3331.