[1]
Wivestad, S.M. 2021. Frihet under tvang. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 7, (sep. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3221.