[1]
Freyr, T. 2021. Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 7, (sep. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3010.