[1]
Tuft, K. 2021. Frihed og myndighed i opdragelse – en diskussion af Emile eller om opdragelsen af Jean-Jacques Rousseau ud fra tekster af Hannah Arendt og Immanuel Kant. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 7, (mar. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2828.