[1]
Lund, J., Madsen, O.J. og Haugland, S.H. 2021. Å gjøre "det som er liksom planen da" – en kvalitativ intervjustudie av skolestress blant unge jenter som et strukturelt problem. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 7, (jul. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2801.