[1]
Ulland, G. 2016. Litteratursamtalens danningspotensial. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 2, 3 (des. 2016). DOI:https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.270.