[1]
Madsen, G., Tønseth, C. og Aarsand, L. 2021. Læring som livsstil og normalitet: Konstruksjoner av samfunnsborgere i kompetansereformens grunnlagsdokumenter. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 7, (sep. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2588.