[1]
Anker, T. og Lenz, C. 2021. Lærerens makt og avmakt i et flerkulturelt klasserom – en analyse av lærerstudenters profesjonsetiske forståelse. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 7, (jun. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2358.