[1]
Bolander, E. og Bredström, A. 2021. Det kritiska hoppet: Vikten av att synliggöra rasism i undervisning om värdegrundsfrågor på språkintroduktion. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 7, (jun. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2327.