[1]
Björkman, L., Bromseth, J. og Hill, H. 2021. Normkritisk pedagogik – framväxten och utvecklingen av ett nytt begrepp i den svenska utbildningskontexten. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 7, (jun. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2314.