[1]
Dechsling, A., Sütterlin, S., Lugo, R.G. og Halvorsen, L.R. 2021. A critical view of The National Student Survey as a quality indicator in Norwegian higher education. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 7, (okt. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2306.