[1]
Uthus, M. 2020. Folkehelse og livsmestring i skolen. Hva sier elever om erfaringer med å bestemme selv i læringsaktiviteter? En kvalitativ intervjustudie. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 6, (des. 2020). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2242.