[1]
Spernes, K. 2021. Lærerstudenters bevisstgjøring av sammenhengen mellom begrepsbruk og oppfattet annerledeshet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 7, (jun. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2204.