[1]
Hoff-Jenssen, R., Bjerke, M.O. og Afdal, H.W. 2020. Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 6, (nov. 2020). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2030.