[1]
Trippestad, T.A. 2019. Politikerløftet - den nødvendige debatten. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 5, (sep. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1850.