[1]
Riese, H., Hilt, L. og Søreide, G. 2020. Selvregulering som pedagogisk formål: Diskursive fornyelser i "Fremtidens skole". Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 6, (des. 2020). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1717.