[1]
Lindholm, M. 2019. Å lære å tenke. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 5, (des. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1643.