[1]
Christensen, G. 2020. Grupper i pædagogikken: fra indbyrdes undervisning til progressive tiltag og Cooperative Learning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 6, (mar. 2020). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1635.