[1]
Løhre, A., Moen, E., Etnan, R., Andersen, M. og Uthus, M. 2016. Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvilking av læreridentitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 2, 1 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.163.