[1]
Knutsen, B. 2016. Høytpresterende elevers opplevelse av naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper på ungdomstrinnet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 2, 1 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.162.