[1]
Nordtug, B. og Steinnes, J. 2020. «DU SKAL IKKE MOBBE». En psykoanalytisk revolusjon i tilnærmingen til mobbing?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 6, (feb. 2020). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1580.