[1]
Tingstad, V. 2019. Hvordan forstår vi barn og barndom? . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 5, (sep. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1512.