[1]
Vestheim, O.P. og Sem, L. 2019. Nasjonale prøver i norske riks- og regionaviser - en historisk tekstanalyse av redaksjonelle framstillinger av nasjonale prøver. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 5, (jun. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1498.