[1]
Wicklund, B., Larsen, A.S. og Vikbrant, G. 2016. Lærerstudenten som leser – en undersøkelse av litterære erfaringer hos en gruppe norske og svenske lærerstudenter. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 2, 1 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.149.