[1]
Christensen, J.K., Berliner, P. og Jakobsen, I.S. 2019. Resiliensforståelser i skoleverdenen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 5, (des. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1485.