[1]
Steinnes, J. 2019. Levende begreper – et steinerpedagogisk og vitenskapsfilosofisk blikk på begrepslæring. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 5, (sep. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1476.