[1]
Kolmos, M. 2019. Kontemplative aktiviteter i skolen i et resonansp├Ždagogisk perspektiv. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 5, (sep. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1429.