[1]
Warming, H. 2019. Børneperspektiv – en populær flydende betegner. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 5, (sep. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1424.